موزه ی ملی مهم ترین موزه ی ایران درخصوص نگهداری، نمایش و پژوهش مجموعه های باستان شناختی ایران است که در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۱۳ هجری شمسی به دستور رضا شاه، توسط معمار فرانسوی آندره گدار، شروع به ساخت و در سال ۱۳۱۶ به اتمام رسید و برای بازدید عموم افتتاح گردید. در حال حاضر موزه ی ملی ایران با دو ساختمان مجزای موزه ی ایران باستان و موزه ی دوره ی اسلامی با حدود 300000 هزار شی تاریخی از زمان های مختلف تاریخی ایران بهترین موزه ی در جهان در ارتباط با فرهنگ، هنر و تاریخ ایران به شمار می رود.

قدیمی ترین اثری كه نشانگر حضور انسان در فلات ایران است مربوط به ششصد هزار سال پیش در این موزه نگهداری می شود. این موزه شامل ۱۳ بخشِ پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی، مُهر و سکه، مرمت، کتیبه ها، کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشیِ تاریخ هنر ایران، پژوهشِ تاریخ تمدن ملل، عکاسی، روابط عمومی و روابط بین الملل، پایگاه اطلاع رسانی و حفاظت فیزیکی می شود.