تهران

شهر تهران پایتخت ایران است و در دامنه های جنوبی رشته کوه های البرز و در ارتفاع ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد. تهران از شمال به نواحی کوهستانی و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده و به دلیل وسعت و گستردگی آب وهوای آن در جنوب و شمال متفاوت است. نواحی شمالی دارای آب وهوای سرد و خشک و نواحی جنوبی دارای آب وهوای گرم و خشک هستند.

2019-08-26
بازدیدها:31
یزد

شهرستان یزد در دره ای وسیع و خشک قرار دارد. این شهر بین رشته کوه های شیرکوه و خرانق محصور است و در حاشیه دشت های کویر لوت و در ارتفاع 1230 متری از سطح دریا قـرارگـرفته اسـت. یزد به علت قرار داشتن بر روی کمربند خشک جهانی دارای زمستان های سرد، نسبتاً مرطوب و تابستانهای گرم، طولانی و خشک است.

2019-08-26
بازدیدها:29
سمنان

شهر سمنان در 216 کیلومتری شرق تهران در دامنه جنوبی رشته کوه های البرز واقع شده است. این شهر در شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان و در ارتفاع 1130 متری از سطح دریا قرار دارد. سمنان دارای آب و هوای خشک و معتدل است.شهرستان سمنان دارای یک بخش«مرکزی»، یک شهر و یک دهستان است.در سمنان مجموعه ای از زیبایی های طبیعی و مناظر بدیع از جاذبه های کویری و کوهستانی وجود دارد.

2019-08-26
بازدیدها:28
مشهد


شهر مشهد در حوزه آبریز کشف رود و در انتهای دشت رسوبی مشهد، بین دو رشته کوه هزارمسجد و بینالود و ارتفاع 1050متر از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است. این شهر دارای موقعیتی کوهستانی و نیمه کوهستانی و آب وهوای معتدل و متغیر است. این شهرستان دارای سه بخش «مرکزی»، «احمدآباد» و «رضویه»، سه شهر و یازده دهستان است.شهر مشهد به جهت موقعیت مذهبی، صنعتی و اقتصادی بعد از تهران دومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران محسوب می شود. 

2019-08-26
بازدیدها:95
تبریز

تبریز یکی از شهرهای بزرگ و قدیمی ایران است و در دامنه کوه سهند (آتشفشان خاموش) واقع شده است. این شهر از سمت شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین های هموار و شوره زارهای تلخه رود محدود می شود و به شکل یک چاله نسبتاً بزرگ و یا یک جلگه بین کوهی با طبیعت زیبا درآمده است. ارتفاع این شهر از سطح دریا بین 1350 تا 1550 متر در نقاط مختلف آن متغیر است. آب وهوای تبریز در زمستان ها بسیار سرد و در تابستان ها خشک و گرم است.

 

2019-08-26
بازدیدها:29